Fortsättningskurs i projektplaneringsprogrammet Planner

Kursen i projektplaneringsprogrammet Planner vänder sig till dig arbetar som kalkylator, entreprenadingenjör, platschef, arbetsledare eller konsult och som vill:
 • Repetera och fördjupa dina kunskaper i Planner
 • Använda ett rationellt verktyg för att planera verksamheten
 • Hantera planering av kostnader och resurser
 • Stämma av och följa upp projektets framskridande

Kursens mål

Att få fördjupade kunskaper i Planner och lära sig resursplanering samt kunna arbeta med mål och uppföljning av projekt.

Kursinnehåll

 • Repetition och versionsnyheter
 • Tidplan med resurser
 • Kostnader, betalningsplan
 • Avstämning och uppföljning
 • Import av kalkyl från BidCon
 • Sortering, filter
 • Utskrifter
 • Layoutmöjligheter
 • Inställningar

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i motsvarande grundkurs i Planner.
Grundläggande kunskaper i Windows.