Grundkurs i projektplaneringsprogrammet Planner

Kursen i projektplaneringsprogrammet Planner vänder sig till dig arbetar som kalkylator, entreprenadingenjör, platschef, arbetsledare eller konsult och som vill:
  • Presentera projektets tidplan på ett enkelt och ”snyggt” sätt
  • Använda ett rationellt verktyg för att planera verksamheten
  • Förstå planering av material, personal och maskiner

Kursens mål

På egen hand kunna göra och presentera en tidplan med hjälp av Planner.

Kursinnehåll

  • Enkel Tidplan
  • Tidplan med resurser
  • Enkel Uppföljning
  • Utskrifter
  • Layoutmöjligheter
  • Inställningar

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Windows.
Grundläggande planeringskunskaper.