Grundkurs Sitecon Entreprenad

Entreprenadkursen i projekthanteringsprogrammet Sitecon vänder sig till projektledare, hantverkare, platschefer och arbetsledare i såväl små och som stora firmor som vill:

 

 • Anpassa Sitecon till sitt företags verksamhet
 • Effektivisera sin administration
 • Ha möjlighet till sammanställning, uppföljning och analys
 • Få en bra överblick och tydlig struktur

Kursens mål

Att få god kännedom om och lära sig använda projekthanteringen i Sitecon, anpassa den efter sin egen verksamhet samt lära sig att strukturera det administrativa arbetet i projektet på ett bra sätt.

Kursinnehåll

 • Hitta i registret och lägga upp nya poster
 • Dagbok
 • Avvikelser & ÄTA
 • Rapporter & utskrifter
 • Projektmappar
 • Skapa dokument från mallar
 • Redigera Elecosofts dokumentmallar
 • Arbeta med egna dokumentmallar (i mån av tid/behov)
 • Tidsregistrering (Efter behov)

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Windows och Outlook miljö