Grundkurs Sitecon Entreprenad

Entreprenadkursen i projekthanteringsprogrammet Sitecon vänder sig till projektledare, hantverkare, platschefer och arbetsledare i såväl små och som stora firmor som vill:

 

  • Anpassa Sitecon till sitt företags verksamhet
  • Effektivisera sin administration
  • Ha möjlighet till sammanställning, uppföljning och analys
  • Få en bra överblick och tydlig struktur

Kursens mål

Att få god kännedom om och lära sig använda projekthanteringen i Sitecon, anpassa den efter sin egen verksamhet samt lära sig att strukturera det administrativa arbetet i projektet på ett bra sätt.

Kursinnehåll

  • Hitta i registret och lägga upp nya poster
  • Dagbok
  • Avvikelser & ÄTA
  • Rapporter & utskrifter
  • Projektmappar
  • Skapa dokument från mallar
  • Redigera Elecosofts dokumentmallar
  • Arbeta med egna dokumentmallar (i mån av tid/behov)
  • Tidsregistrering (Efter behov)

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Windows och Outlook miljö