Grundkurs Sitecon Service

Servicekursen i projekthanteringsprogrammet Sitecon vänder sig till hantverkare och arbetsledare i såväl små och som stora firmor som vill:

 

 • Anpassa Sitecon till sitt företags verksamhet
 • Effektivisera sin administration
 • Ha möjlighet till sammanställning, uppföljning och analys
 • Ha en sammanhållande länk och bästa möjliga stöd i det dagliga arbetet

Kursens mål

Att få god kännedom om och lära sig använda orderhanteringen i Sitecon, anpassa den efter sin egen verksamhet samt lära sig att strukturera det administrativa arbetet i projektet på ett bra sätt.

Kursinnehåll

 • Hitta i registret och lägga upp nya poster
 • Order (inkl web)
 • Tidsregistrering (inkl web)
 • Eget företag, konto, avtal och olika ordertyper
 • Ställa in avtal för olika kunder/projekt
 • Rapporter & utskrifter
 • Prislistor (Efter behov)

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Windows och i Outlook miljö