Statcon utbildning

Utbildningen i Statcon ges som företagsanpassad webbkurs.

Företagsanpassad webbkurs

Ni bestämmer själv hur många deltagare från ert företag ni vill skall medverka på utbildningen som genomförs online via Microsoft Teams. Välj nivå eller kursupplägg utifrån om den ska rikta sig till de som är nya i programmet och snabbt vill komma i gång, eller för mer erfarna användare som vill ta nästa kliv. Kanske vill ni fördjupa er i en särskild funktion?

Kontakta oss om du önskar ett förslag på utbildningsupplägg eller offert.