Grundkurs i administrationsprogrammet Tenwin Order/Faktura

Kursen vänder sig till alla som hanterar order- eller fakturaregistrering av resurser och material.

 • Använda ett rationellt verktyg för att hantera artiklar och prislistor vid fakturering.
 • På ett enkelt och snabbt sätt kunna presentera en faktura
 • Hantera orderregistrering, fakturaregistrering, funktioner för Rot arbeten, betalningsplaner, kundregister med bostadsadresser m.m.

Kursens mål

Att på egen hand skapa en order/faktura i Tenwin Order/Faktura. Förstå hur man kan använda programmet för att effektivisera sin order och fakturahantering.

Kursinnehåll

 • Programmets uppbyggnad och grundläggande definition
 • Inställningar och funktioner
 • Generell arbetsgång
 • Enkel orderregistrering
 • Fakturahantering
 • Funktion för Rot arbeten
 • Kundregister med bostadsregister
 • Kundreskontra med Inbetalnings- och kravbrevsfunktion
 • Artikelbank med prislistor
 • Utskrifter
 • Övriga frågor
Välkommen att ta kontakt med oss för mer information om anpassad utbildning och/eller offert.