Fortsättningskurs i kalkylprogrammet Tenwin Kalkyl

Kursen vänder sig till små och stora vvs-installatörer och konsulter som vill:

 • Repetera och fördjupad kunskaperna i Tenwin Kalkyl.
 • Lära sig anpassa Tenwin Kalkyl till sin verksamhet.
 • Få en inblick i tilläggsmodulen ÄTA.

Kursens mål

Att lära sig utnyttja programmets finesser och funktioner för att snabbt få ett bra underlag för vidare hantering.

Kursinnehåll

 • Repetition och versionsnyheter
 • Anpassning av materialregistrering, kalkylsammandrag och övriga rapporter
 • Hantering av à-prislistor
 • Skapa egna prissatser
 • Överföring till Powerproject
 • Anpassning av prislistor
 • Genomgång av tilläggsmodulen ÄTA
 • Praktisk kalkylövning med dator

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i motsvarande grundkurs i Tenwin Kalkyl
Grundläggande kunskaper i Windows