Grundkurs i kalkylprogrammet Tenwin Kalkyl

Kursen vänder sig till små och stora vvs-installatörer och konsulter som vill:

  • Lära sig använda ett rationellt verktyg för beräkning av material- och tidsåtgång för vvs-arbeten
  • Kunna hantera material, normtid, prisjämförelse, kalkylsammandrag m.m.

Kursens mål

Lära sig att självständigt kunna köra programmet och på effektivaste sätt utnyttja dess grundläggande funktioner.

Kursinnehåll

  • Programmets uppbyggnad och grundläggande definition
  • Artikelbank – Hantering av prislistor och avtal.
  • Uppläggning och strukturering av projektet i projekt- och installationsdelar.
  • Genomgång av Normtider för nybyggnad, ombyggnad.
  • Genomgång av materialregistrering
  • Prisjämförelser mellan grossister och materialbeställning
  • Genomgång av kalkylsammandrag och övriga rapporter
  • Praktisk kalkylövning med dator

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Windows