Villkor

Vi sparar alla skickade meddelanden och anmälningar på elecosoft.se för att vara säkra på att du som kund får korrekt återkoppling på din förfrågan eller anmälan.

För utbildningar tillkommer följande villkor:

Kostnad:
Faktureras innan kursstart med betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning:
Vid avbokning debiteras en administrationsavgift om 700 kronor, exkl.moms.

Om avbokning sker senare än sju dagar innan kursstart, debiteras full avgift.

Överlåtelse får ske, meddelas oss innan kursstart.

Inställd:
Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få anmälningar.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in med anledning av Covid-19 om det vid tidpunkten för utbildningen anses att utbildningen inte kan ske på ett säkert sätt eller att ett genomförande går emot aktuella rekommendationer gällande smittspridning.