Webinar

Anmäl dig till våra kostnadsfria webinar där vi visar programvaran och svarar på dina frågor. Visningen sker via webben och tar cirka 30 minuter. Du behöver inte ladda hem något program utan det räcker att följa den länk vi skickar ut (via mail) innan visningen. Som åskådare har du möjlighet att ställa frågor via chatt efter visningen.

Kalkylering

Bidcon

Kalkylprogrammet där du kan räkna på jobb inom bygg, anläggning, el och VS. Varje visning utgår från en bransch – välj den visning som passar dig/er bäst.

Datum och anmälan

Mängda i Bluebeam Revu

Om du gör dina kalkyler i Bidcon kan du smidigt göra en mängdimport från Bluebeam Revu vilket förenklar och effektiviserar ditt kalkylarbete.

Datum och anmälan

Bidcon Klimatmodul

Genom Bidcons klimatmodul är det möjligt att räkna på byggnaders klimatpåverkan redan i kalkylskedet.

Datum och anmälan

Konto, offert-, produktionskalkyl, ÄTA

Under denna visning visar vi hur man går från en anbudskalkyl till en produktionskalkyl med ÄTA-hantering i Bidcon.

Datum och anmälan

 

 

Projektplanering

Powerproject

Projekt- och tidsplaneringsverktyget där du enkelt skapar och arbetar med professionella tidplaner.

Datum och anmälan

 

Powerproject BIM

Vi visar hur du kan utgå från 3D-modeller när du skapar din tidplan med enkel ‘dra-och-släppteknik’.

Datum och anmälan

Site Progress

Följ upp projektet på fält genom att använda telefonen för att skicka information till tidplanen.

Datum och anmälan

Projekthantering

Memmo

Molnbaserad projekthantering med dagbok, register, arbetsorder, ÄTA-hantering, dokumenthantering med mera.

Datum och anmälan

 

Konstruktion & produktion

Statcon

Med Statcon dimensioneras pelare och balkar enligt Eurokod. Vi visar hur programmet snabbt och enkelt hjälper dig med materialval och dimension.

Datum och anmälan